fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Makapangyarihang Charting Tools

Gumamit ng 30 libreng built-in na indicator at libu-libo na mga kustomisadong uri nito.

Agarang Access sa Pandaigdigang Merkado

I-access ng maraming mga merkadong pinansiyal.

Mga Automated Trading Robot

I-access ang libu-libong Expert Advisors (EA) para i-automate ang iyong pag-trade.

Trading sa Mga Kamay mo

Mag-trade ng CFDs on the go gamit ang PU Prime mobile app o WebTrader.

Ligtas na Pag-trade

Mag-trade nang payapa ang isip sa isang provider na nire-regulate ng mga pinagkakatiwalaang awtoridad.

Suporta sa Lahat ng Oras

Magiliw na 24/7 na suporta mula sa aming mga team na nakatuon sa serbisyo.

Ikumpara ang MT4 at MT5

Isang rundown ng mga feature at trading conditions ng MT4 at MT5.

MetaTrader 4

Partial Order
Filling Policies
Lalim ng Market
Exchange Data
Kalendaryo Ekonomiko
Account sa Account na
Paglipat ng Pondo
Embedded
MQL5.Community Chat
Multilingual Unicode
Netting
Exchange divading
Hedging
Order Fill Policy
Fill Or Kill
Sistema ng email
Walang attachments
Pending Order Types
4
Technical Indicators
30
Strategy Tester
Single Thread
Graphical Objects
31
Timeframes
9
Symbols
1 024
Supported Markets
Forex

MetaTrader 5

Partial Order
Filling Policies
Lalim ng Market
Exchange Data
Kalendaryo Ekonomiko
Account sa Account na
Paglipat ng Pondo
Embedded
MQL5.Community Chat
Multilingual Unicode
Netting
Exchange divading
Hedging
Order Fill Policy
Fill Or Kill Immediate
Or Cancel Return
Sistema ng email
May attachments
Pending Order Types
6
Technical Indicators
38
Strategy Tester
Multi-Threaded
+ Multi-Currency
+ Real Ticks
Graphical Objects
44
Timeframes
21
Symbols
Unlimited
Supported Markets
Forex / Futures /
Options / Stocks /
Bonds

MT4

MT5

Partial Order Filling Policies

Lalim ng Market

Exchange Data

Kalendaryo Ekonomiko

Account sa Account na
Paglipat ng Pondo

Embedded
MQL5.community chat

Multilingual Unicode

Netting

Exchange divading

Hedging

Order Fill Policy

Fill Or Kill

Fill Or Kill Immediate Or Cancel Return

Pending Order Types

4

6

Technical Indicators

30

38

Graphical Objects

31

44

Timeframes

9

21

Sistema ng email

Walang attachments

May attachments

Strategy Tester

Single Thread

Multi-Threaded + Multi-Currency + Real Ticks

Symbols

1024

Unlimited

Supported Markets

Forex

Forex / Futures / Options / Stocks / Bonds

I-download ang MetaTrader 4 at Magsimula Na

I-trade Ang Mga Natitipuhan Mong Merkado

Kumuha ng access sa maraming uri ng mga instrumento at asset

 • forex trading market being the largest globally

  Forex

  I-trade ang pinakamalaki at pinaka-liquid na merkado sa mundo gamit ang kinagugustuhang platform para sa forex trading.

  Tumingin ng Higit Pa

 • diversify trading exposure with global indices

  Indices

  I-diversify ang exposure mo sa mga pandaigdigang index tulad ng S&P 500 at Nikkei 225.

  Tumingin ng Higit Pa

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Commodities

  CFD trading ng hard at soft commodities tulad ng krudong langis, copper, asukal, at pilak.

  Tumingin ng Higit Pa

 • trade a gold bar on CFDs

  Mga metal

  Mag-trade ng bullion nang hindi kinakailangang humawak ng underlying asset. Spot gold trading na may leverage.

  Tumingin ng Higit Pa

 • An ox and a bear facing off each other

  Shares

  Maghanap ng oportunidad sa leveraged trading ng shares ng pinakamalalaking kompanya tulad ng Tesla at Amazon.

  Tumingin ng Higit Pa

 • Lahat ng Merkado

Nais Mong Mag-trade sa PU Prime?

Makipag-usap sa isa sa aming mga propesyonal na staff member upang makita kung paano ka makakapagsimula

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!